Prin dresaj se înţelege totalitatea activităţilor ce trebuie desfăşurate pentru educarea şi instruirea unui câine. Educarea unui câine are ca scop scoaterea acestuia de sub influenţa instinctelor caracteristice rasei din care face parte, obişnuirea lui cu convieţuirea corespunzătoare printre ceilalţi congeneri şi printre oameni dar şi supunerea lui totală şi necondiţionată la voinţa instructorului. Acest prim obiectiv se realizează prin dresajul de disciplină pe care trebuie să şi-l însuşească toţi câinii, indiferent de rasa din care fac parte. Instruirea unui câine se asigură prin dresajul de specialitate al cărui conţinut şi durată variază în funcţie de serviciul pe care câinele urmează să îl îndeplinească. Dresajul unui câine necesită muncă, timp şi importante cheltuieli materiale; de aceea selecţionarea instructorilor şi câinilor pentru un curs de dresaj trebuie să se facă cu tot simţul răspunderii şi cu multă competenţă.

Nu oricine poate dresa un câine şi nu orice câine este capabil să înveţe ceea ce noi ne dorim. Este deosebit de important pentru cei care se ocupă de dresajul câinilor să reţină:
- dresajul este un proces complex, alcătuit din reflexe condiţionate ce se formează plecând de la reflexele necondiţionate cu care câinele se naşte; de aceea se cere din partea instructorilor o cunoaştere perfectă a anatomiei şi a fiziologiei acestui animal şi mai ales a posibilităţilor şi limitelor sistemului său nervos. Câinele are o lume psihică proprie mult diferită de cea a unui om, care trebuie cunoscută pentru a avea întotdeauna o justă atitudine faţă de el; un dresor trebuie să fie un bun psiholog dar în acelaşi timp şi un bun diplomat, fiindcă diplomaţia câinelui este de multe ori mai subtilă decât cea a oamenilor. Metodele ce se folosesc în dresaj trebuie să fie umane; constrângerea, forţa şi brutalizarea duc la rezultate slabe. Câinii vor executa ca nişte automate ordinele ce le primesc, vor deveni instrumente şi nu colaboratori, tovarăşi ai omului.

În cadrul dresajului se urmăresc:

- poziţia câinelui pe timpul deplasării (comanda PAS)
- poziţia aşezat (comanda ŞEZI)
- poziţia in picioare (comanda PE LOC)
- poziţia culcat (comanda CULCAT)
- chemarea la stăpân (comanda AICI)
- întoarceri de pe loc şi din mers
- comanda de a aştepta (comanda AŞTEAPTÃ)
- comanda de interdicţie (comanda FUI)
- refuzul alimentelor oferite de o persoană străină şi cele găsite în teren.
- dezvoltarea controlată a agresivităţii câinilor şi reţinerea la comandă a unei persoane
- paza obiectelor şi a persoanelor